Tisztelt Elnök asszony / Úr!

1. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a MH HKK a mai naptól nem fogad látogatókat, az Intézmény teljes mértékben bezárt. A további intézkedéséig a Klub látogatása Tilos! Az ügyvezetés kér mindenkit, hogy a Tagozata tagságát lehetőség szerint tájékoztassa.

2. Továbbá az ügyvezetés kéri a Tagozatok vezetőségét, hogy kísérjék figyelemmel tagjaik helyzetét. Ha valaki számára szükséges a segítségnyújtás, akkor a Tagozat tagsága, vagy ha az nem lehetséges, az illetékes önkormányzat segítségét kérjék.

3. A kialakult helyzet miatt a Klub összes tervezett programja elmarad!

4. A Nyugállományú Klub felmerülő ügyeinek intézését, a tagok segítését esetleges problémáinak megoldásában ezen idő alatt a Klub Ügyvezető elnök és/vagy a Klub Titkár végzi a megadott elérhetőségeiken.

Tisztelettel kérünk mindenkit, tartsuk be az óvórendszabályokat, vigyázzunk magunkra, rokonainkra, barátainkra és embertársainkra.

Budapest, 2020. március 16.