Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Kategória: Halottaink 1 / 3 oldal

Elhunyt társaink

Búcsú Bozsik Tibor nyá. ezredes úrtól

Köszönjük a szolgálatot! Bozsik Tibor nyá. ezredes úr elhunyt

Nekrológ

Bozsik Tibor nyugállományú ezredes

Bozsik Tibor nyá. ezds.

Bozsik Tibor, egy tízgyermekes munkáscsalád legfiatalabb tagjaként, 1930. január 20.-án született, Budapesten. 1948 tavaszán a kormány közzétett felhívására tiszti iskolára jelentkezett.

A víz a hajó és a hajózás iránti vonzalma végett a Folyami Flottillához kérte behívását. Így 1948. október 20.-án az Óbudai Folyamőr Laktanyában kezdte meg csapatszolgálatát. Majd 1949. szeptember 1.-én Szentendrén a Táncsics Mihály Műszaki Tiszti Iskolában megkezdte tanulmányait. 1950. szeptember 24.-én alhadnaggyá léptetették elő, és egyidejűleg kinevezték a Hajózó Osztály, aknász alosztály szakaszparancsnokává. Szorgalma, rátermettsége és a hajózás iránti szeretete, az alakulat számos fontos beosztásába emelte.

Munkájában mindig precíz kitartó és megalkuvást nem ismerő katona volt. Elöljárói felismerték benne a parancsnoki jellemet és mentalitást, ezért elismerésként 1959-ben beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára, melyet sikeresen elvégzett és, 1962. október 1-vel a 46. önálló Hadihajós Dandár törzsfőnöki beosztásáig emelte.

Itt már egyértelművé vált, hogy az élete és a munkája egyé forrt, és kijelölte számára azt az utat mely oly sok ember számára nem adatik meg, parancsnok lehetett.

Elöljárói javaslatára, 1972 őszén kinevezték a 46. önálló Hadihajós Dandár parancsnokának és egyidejűleg előléptették ezredessé.

Meghatározó tevékenységet vállalt az alakulathoz 1980-tól érkező új aknamentesítő hajók rendszerbe állítása során. Az akkori munkája napjainkban is fellelhető a kiképzési és alkalmazási elvek gyakorlati felhasználása során. Büszke volt arra, hogy részese lehetett egy olyan rendszer felállításának, amivel a magyar folyami aknamentesítést a világ élvonalába emelte.

Az Ő vezetésével vehetett részt az alakulat az 1985 április 4.-ei díszszemlén, ahol újra a régi kék egyenruhában díszelegtünk.

1985-ben parancsnoki beosztásból vonult nyugdíjba. Szolgálata alatt 23 esetben jutalmazták különféle kitüntetésekkel és tárgyjutalommal, számtalan egyéb elismerést és jutalmat kapott, melyekről mindig büszkén beszélt.

Távozásával lezárult egy korszak, mely a hadihajózásra, a mai napig érezteti hatásait.

Nyugdíjas éveiben szeretett családja és imádott felesége körében, a vizet és hajózást szerető embernek a  Horányi telek lett az új szenvedélye.

Nem tudott és nem is akart elszakadni volt alakulatától, ha szükség volt tapasztalatára és tudására mindig kész volt segíteni. Érdeklődést mutatott a hadihajós  fegyvernemi nyugdíjas érdekvédelmi közösség  felé, így 2001 nyarán a Honvéd Folyami Flottilla felszámolásának megkezdésével egy időben, az addig széttagolt és többségében a Műszaki Tagozatban munkát végző hadihajós nyugdíjasok bevonásával, kezdeményezte az önálló tagozat létrehozását.

Kitartásának köszönhetően 2001. június 9.-én 61 fővel megalakult a Hadihajós Nyugdíjas Tagozat, amelyben aktív szerepet vállalt. Az alapító tagság először a tagozat elnökének, majd 2003-ban a „Tagozat Örökös Tiszteletbeli Elnökének”választotta meg. Munkája elismeréseként, 2006-tól a „Klub Örökös Tiszteletbeli Tagja” lett.

Ezen tevékenységét 2001-ban VKF Emlékplakettel, 2010-ben emléktárggyal, 2022-ben Életútért Érdemjel odaítélésével ismerték el. A hadihajósok doajenje ként, még 94 évesen is, az egészségi állapotának jelentős romlásáig, aktív tagja volt, a Hadihajósok nagy családjának.

Súlyos betegségével vívott harcában, a végső csatát elveszítette, 2024 február 18.- án életének 94. évében végleg megpihent.

Tisztelt Ezredes Úr, Köszönjük a szolgálatot!
Emléked tisztelettel megőrizzük!
Nyugodj békében!

Köszönjük a szolgálatot! Elhunyt Semsei László nyá. alezredes

Tisztelt Tagtársak !
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Semsei László nyá. alezredes, tagozatunk örökös tagja és sok éven át titkára, életének 82. évében elhunyt.
Temetéséről a későbbiekben küldünk értesítést.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Takács Menyhért ny.pa.

Szemlics Antal ny. ftzls.

Szabó Péter ny. őrgy

Radvánszky János ny. őrgy.

Nótás Ferenc ny. zls.

Mihályi János ny.szds.

Mátyás György t.mtr.

1 / 3 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén