Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Hónap: 2022 április

HÚSVÉT

BÉKÉS,  SZERETETTELJES  HÚSVÉTI  ÜNNEPEKET  KÍVÁN
         MINDNYÁJATOKNAK     A  TAGOZAT  VEZETÉSE !


Emlékeztető :
Legközelebbi,  alföldi  gulyáspartival  egybekötött,  tagozati  összejövetelünket
április  25-én  (hétfőn)  10 órai  kezdettel  tartjuk  a  Hadikikötőben.
 

TAGOZATI ÖSSZEJÖVETEL

A  Covid-19 járvány  miatti  hosszú  szünet  után  2022. március  21-én   a  Hadikikötőben  rendeztük  meg  ezévi  első  tagozati  összejövetelünket,  amelyen  a  tagság  szép  számmal  vett  részt.

Elnök  úrtól  részletes  tájékoztatást  kaptunk    idei   terveinkről,  amelyek  közül  kiemelkedik   a  május  17-től  22-ig  tartó  kiállítás  a  Honvéd  Kulturális  Központban,  a  LAJTA monitor  szolgálatba  állításának  150.  évfordulóján.

Terveink  szerint  a  tagozati  összejöveteleket  a  lehetőség  szerint  igyekszünk  szabadtéri  helyszíneken  lebonyolítani  (Hadikikötő,  Dunakeszi).

Az   elnöki  beszámolót  követően  Pallós  Emil  tagtársunk  elszavalta  Sajó  Sándor,  „A  veréb”  című  versét.

A  tagság  öntudatos  szellemét  bizonyítja  az  a  tény,  hogy  a  tagdíj  befizetésnél  sorba  kellett  állni,  Olgának  és  Pötyinek  nem  kevés  munkájába  került  a  pénzek  beszedése  és  a  befizetések  regisztrálása.  

Sor  került  két  új  tag  felvételére  is,  reméljük,  mindketten  jól  fogják  magukat  érezni  körünkben.

Az  összejövetel  – amelyet  a  szép  idő  miatt  tetősátorban  tartottunk –  jó  hangulatban  zajlott,  nem  kis  mértékben  a  finom  szendvicseknek  is  köszönhetően,  amelyeket  női  tagtársaink  oly  szorgalmasan  készítettek.  

Kedves  lányok,  köszönet  érte !

Az  éves  tervnek  megfelelően  legközelebbi  – babgulyás  partyval  egybekötött  –  összejövetelünket  szintén  a  Hadikikötőben  tartjuk   április  25-én  10 órakor,  remélhetőleg  ugyanilyen  szép  időben  és  nagy  részvétellel.  

Köszönet  az  Ezred  parancsnokságának,  hogy  helyet  és  lehetőséget  biztosít számunkra  rendezvényeink  megtartására.

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén