Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Kategória: Bemutatkozunk

A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Hadihajós Tagozat bemutatkozó blogbejegyzései

Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Hadihajós Tagozat

A hadihajós tagozat a Budapesti Nyugállományú Klub részeként a 2015-ben elfogadott alapszabályzata szerint tevékenykedik.

Székhelye: HM. Kulturális és Szabadidő Központ Bp. Stefánia u. 34.

A tagozat jelenleg 80 fővel működik egy 7 fős vezetőség irányításával. Tagságának zöme a Honvéd Folyami Flottilla nyugállományú tiszt és tiszthelyettesei, volt katonái valamint a hadihajózás iránt érdeklődőkből tevődik össze. Rendezvényeinken együttműködünk a Magyar Tengerészek Egyesülete  a Császári és Királyi Dunaflottilla  Hagyományőrző Egyesülete  tagjaival.

A Hhj.tagozat célkitűzései

a/ A bajtársi szellem erősítésével a Flottilla és a hadihajózás történetének feldolgozása, haladó hagyományainak megőrzése, népszerűsítése.

b/ A kapcsolat fenntartása a jogutód szervezet , a Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel

c/ Képviselni a tagság érdekeit az alapszabály szerint.

d/ Tagságunkban erősíteni a hazafiság és bajtársiasság érzését, a hajózás hősei és története iránti tiszteletet.

e/ Tagságunk szociális helyzetének elemzése, a rászorulók segítése és a kegyeleti tevékenység.
Munkánkat éves terv szerint végezzük, figyelembe véve a klub célkitűzéseit, főbb rendezvényeit és tagozatunkat érintő feladatait.

Ha bemutatkozásunk és tájékoztatásunk felkeltette érdeklődését munkánk iránt, várjuk csatlakozását mindazoknak, akik érdeklődnek a hadihajózás és a Flottilla története iránt.
Rendezvényeink /havi összejövetel/ minden hó harmadik hétfő a MH. Müv. Központ

Tagozat vezetősége

Örökös Tiszteletbeli elnökök:

Bozsik Tibor nyá. ezds.

Lévay Gábor nyá. ezds.

Hubert István nyá. ezds.

Elnök:

Hajdu Gábor nyá. ezds.

 Titkár:

Tósoki Károly nyá.alez.

Vezetőségi tagok:

Paár Józsefné honv. ny..

Szente Imre nyá. alez.

Fischlné Kántor Olga nyá. tzls.

Füzesi József t. hdgy.

A MH Nyugdíjas Klub örökös tagjai

Bozsik Tibor nyá. ezds.

Hubert István nyá. ezds

A tagozat örökös tagjai:

Bozsik Tibor nyá. ezds.

Szemlics Antal nyá. ftzls.

Fekete János nyá. alez

Szente Imre nyá. alez

Balogh László nyá.  szds.

Lenty Pál nyá.r.alez

Szecsődi János hhj.szds.

Bertalan Lajos nyá.tzls.

Semsei László ny.alez.

Nótás Ferenc zls.

Radvánszki János nyá.örgy

Gulyás Jenő t. skv

Megbizatások

Kommunikációs mb: Major Péter nyá. hdgy.

Szociális és kegyeleti H.mb: Kállayné Fábián Judit úrhölgy

Közművelődési .mb: Fodor János Hhj. ftörm

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén