Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Szerző: hadihajosveteran2 1 / 16 oldal

ÓPUSZTASZERI  NEMZETI  EMLÉKPARK

2023.  május  23-án  az  ezred    által  rendelkezésünkre  bocsátott  autóbusszal 20  fős  létszámmal  ellátogattunk  az  Ópusztaszeri  Nemzeti  Emlékparkba. Megtekintettük  az  igazán  lenyűgöző  Feszty-körképet  és  a  Rotundában   kiállított régészeti  gyűjteményt.

Egy  vezetett  bejárás  keretében megismerhettük a  Dél-Alföld  jellegzetes  épületeit  magában  foglaló  skanzent,  ahol  vásárlásra  is  volt  lehetőségünk  a  régmúlt  időket  idéző  szatócsboltban  és  pékségben.

Kiválóan  felkészült  idegenvezetőnknek  köszönhetően  sok  értékes  tudnivalóval  lettünk gazdagabbak.

Az  időjárásra  sem  volt  panasz,  az  egész  program   már-már  nyarat  idéző  verőfényes napsütésben  zajlott.

Hazaérkezésünk  után  az  Emlékpark  illetékes  munkatársainak  küldött  üzenetünkben  mondtunk  köszönetet  az   élményekben  gazdag  programért.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS  A  LAJTA  MONITOR  SZOLGÁLATBA  ÁLLÍTÁSÁNAK 150  ÉVES  ÉVFORDULÓJÁN

A  Magyar  Honvédség  Budapesti  Nyugállományúak  Klubja  Hadihajós  Tagozatának,

a  MH.  1  Honvéd  Tűzszerész  és  Hadihajós  Ezredének,  valamint  a  TIT  Hajózástörténeti,

Modellező  és  Hagyományőrző  Egyesületének  szervezésében  a  Honvéd  Kulturális  Központ  területén  megrendezésre  került  kiállítás  megnyitóját  2022. május  17-én  10 órakor   tartották  nagyszámú  meghívott  vendég  és  érdeklődő  jelenlétében.

A  kiállítás  megrendezésében  közreműködő  szervezetek  képviselőin  kívül  jelen  voltak  a  Kulturális  Központ  vezető  munkatársai,  hadihajós  katonák  és  a  csepeli  Weiss  Manfréd

középiskola  diákjai. 

A  LAJTA  monitor  két  megmentője  közül  körünkben  üdvözölhettük  a  hajóról  szóló  két  kitűnő  könyv  szerzőjét,  dr Margitay-Becht  András  urat.  Dr Csonkaréti  Károly  egészségi  állapota  miatt  nem  tudott  részt  venni  a  rendezvényen.

A  megnyitó  beszédet  a  TIT  Hajózástörténeti,  Modellező  és  Hagyományőrző  Egyesületének  elnöke  dr Balogh  Tamás  tartotta. Közreműködött  Pallós  Emil  színművész.

A  Café  Galéria  területén  rendelkezésre álló  viszonylag  szűk   területet  a  gazdag  kiállítási  anyag  ellenére  a  szervezők  nagyon  jól  átlátható  módon  rendezték  be.

A  kiállításra  belépőket  a  bejáratnál  egy  eredeti  KuK  hadilobogó,  egy  kitűnő  állapotban  lévő  parancsjelző  készülék  („telegráf”),  1-1  fregatthadnagyi,  illetve  matróz  egyenruhába  öltöztetett  bábú  köszöntötte,  majd   a  hajótípus  névadójáról,  a  USS  MONITOR-ról  és  az  azt  követő   amerikai  folyami  monitorokról  a  Hocza  István  által  3 dimenziós  nyomtatóval  készített   kisméretű  modellek  kerültek  bemutatásra.

Ezután  következtek  a  KuK  Duna  Flottillánál  szolgáló  hajók makettjei  (monitorok,  őrnaszádok),  kiegészítve  a  közelmúlt  és  jelenkor  hadihajóinak  modelljeivel.  Ezek  mindegyike  a  készítők  magas  színvonalú  felkészültségét  és  kézügyességét  dicséri.

A  kiállításon  ezeken  kívül  hajózási  eszközök,  egyenruhák,  monitorokat  ábrázoló  bélyegek  kerültek  bemutatásra,  valamint  két,  méreteikben  is  imponáló  és  félelmetes

törőszarvas  érintőakna.

A  maketteket  bemutató  fallal  szemben  szemléletes  tablókon  lehetett  nyomon  követni  a  monitorok  történetét.

Tömör  és  rövid  összefoglaló  hősünk,  a  LAJTA  monitor  életútjáról :

1872-ben  állt  szolgálatba  (akkor  még  LEITHA néven),   testvérhajójával  a  MAROS  monitorral  együtt,  mint  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  Duna  Flottillájának  elsőként  megépített  monitor  párosa.  Tervezőjük  Josef  von  Romako  volt.

Megépítésük  idején  több  tekintetben  büszkélkedhettek  elsőséggel :

 • Európa  első  folyami  monitorjai  voltak.
 • a  világ  első  olyan folyami  monitorjai,  amelyeken  Coles-rendszerű  lövegtornyot  alkalmaztak.
 • az  osztrák-magyar hadiflotta  első,  tisztán  fémből  készült  páncélosai.
 • az  első,  forgatható  lövegtoronnyal  rendelkező  „toronyhajói”.
 • az első, kizárólag  gőzzel  mozgatott,  vitorlázat  és  kötélzet  nélküli  hadihajói.
 • az  első,  két  hajócsavarral  meghajtott  egységek.
 • az  első,  Bessemer-eljárással  készült  acélból  megépített  hajóegységek.
 • rajtuk alkalmaztak  először  vízöblítéses  WC-t.

A  hajó  háborús  szolgálatának  rövid  összefoglalója :

 • 1878.  júliusában  Bosznia  megszállása  során  esett  át  a  tűzkeresztségen,  testvérhajójával  együtt.
 • 1914.  augusztusában  Szabácsnál  tűzharcot  vívott  az  ellenséges  parti ütegekkel.

Ekkor  halt  hősi  halált  a  LAJTA  fedélzetén  Huj  János  matróz,  aki  a  Monarchia  haditengerészei  közül  elsőként  vesztette  életét  a  nagy  világégésben.

 • 1915. október  6. és 9. között  a  hajó  ott  volt  Belgrád  második  elfoglalásánál,  ahol  társaival  együtt  hatékonyan  támogatta  a  szárazföldi  erők  hadműveleteit.
 • 1916. október  2. és 3. között  megakadályozta  a  románok  átkelését  a  Dunán,  Rjahovónál.
 • 1916. november  23-án  sikeresen  támogatta  a  saját  csapatok  dunai  átkelését  Sistovnál,  jelentős  mértékben  hozzájárulva  ezzel  Bukarest  elfoglalásához.
 • 1918. április  10-én  a már  addig  is  tartalékállományban  lévő   hajót  leszerelték  és  törölték  a  hadiflotta  hajólajstromából.
 • 1919-ben,  a  Tanácsköztársaság  alatt  rövid  ideig  újra  hadrendbe  állították,  Esztergom  és  Komárom  között  részt  vett  a  cseh  intervenciósok  elleni  harcban.
 • 1919.  június  25-én  és  26-án  a  hajó  és  személyzete  is  csatlakozott  a  világ  első  antikommunista felkeléséhez,  amelyet  éppen  erről  a hajótípusról  neveztek  el  „monitor  lázadásnak”.  A  hajó  fedélzetén  vesztette  életét  a  hadiflotta  utolsó  hősi  halottja  csicseri  Csicseri  László  sorhajóhadnagy,  aki  a  Komárom  őrnaszádon  szenvedett  halálos  sebesülést  a  nemzeti  lobogó  védelmében  kialakult  tűzharcban.  Ezáltal  a  hajó  azzal  a  szomorú  nevezetességgel  bír,  hogy  fedélzetén  hunyt  el  hadiflottánk  első  és  utolsó  világháborús  hősi  halottja.
 • 1921-ben  a hajót  antant ellenőrzés  mellett  végleg  leszerelték,  a  csupasz  hajótestet  elárverezték.  Új  tulajdonosa  a  Dunakotró  és  Gőzhajózási  Vállalat  lett,  amely  1928-ban  elevátorhajónak  építette  át.  Így  szolgált  a  második  világháború  végéig,  majd  az  azt  követő  államosítások  során  a  Folyamszabályozó  és  Kavicskotró  Vállalat  (FOKA)  tulajdonába  került,  mint  az  FK-201  számú  elevátor.
 • ekkor  lelkes,  a  hadihajózást  megszállottan  szeretőknek  sikerült  azonosítani  a  hajótestet,  mint  egykori  LAJTA monitort  és  mint ilyet,  védetté  nyilvánítani. 
 • a  vállalat  (és  így  hősünk  is)  a  privatizáció  során  egy  svájci  cég  tulajdonába  ment  át,  ahonnan  a  hajót   az  új  tulajdonos (szintén  hajósember)   nagyvonalú  gesztusa  folytán  térítésmentesen  sikerült  visszaszerezni.
 • széleskörű  összefogás  keretében  2009-től  felújították  és  2010. augusztus  20-án  az  1887-es  állapota  szerint  LAJTA  MONITOR  MÚZEUMHAJÓ  néven  nagyszámú  közönség  előtt  újjáavatták. Azóta  is  látogatható  a  Parlament  épülete  előtti  Duna  parton. Sajnos  az  elmúlt  2  évben  a  covid  járvány  miatt  a  hajó  a  Hadikikötőben  maradt  és  tudomásunk  szerint  ez  ezévben  is  így  lesz,  remélve  azonban,  hogy  rövidesen  újra  a  hadihajózás  iránt  érdeklődők  rendelkezésére  áll  majd.

A  kiállítás  a tapasztalatok  szerint  sikeres  volt,  sok  érdeklődőt  vonzott. Köszönet  a  szervezőknek,  különös  tekintettel  Hocza  István  és  Tóth  Edmond  főtörzsőrmestereknek  a  berendezés  során  tanúsított odaadó  munkájukért, a  megvalósításban  résztvevő  minden  szervezetnek,  tagozati  társainknak  és  nem  utolsó  sorban  néhai  tagtársunknak,  Bicskei  Jánosnak,  aki  fáradhatatlan  és  nagy  szakértelemmel  végzett  munkájával  nagyban  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  LAJTA  monitort,  ezt  a  páratlan  nemzeti  ereklyét  élő  valójában  is  megcsodálhassa  a   hadihajózás  iránt  érdeklődő  közönség.

A november 15-re ( Irinyi laktanya) tervezett évzáró rendezvényünk elmarad

Tisztelt Tagtársak !

A tagozat vezetőségének egyöntetű döntése alapján, tekintettel a COVID-19 járvány újra felfutására,

a november 15-re ( Irinyi laktanya) tervezett évzáró rendezvényünk elmarad.

December-január-február hónapokban nem tartunk tagozati összejöveteleket.

Jövő évi első találkozásunkra várhatóan márciusban kerül sor. Erről majd időben
értesítünk Benneteket.

Addig is kísérjétek figyelemmel megújult honlapunkat.
A tavaszi nyitásig tervezett kirándulásainkról mailen értesítést küldünk..

Vigyázzatok Magatokra,
2021-11-13.

Üdvözlettel
A Tagozat Vezetősége

Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja Hadihajós Tagozat

A hadihajós tagozat a Budapesti Nyugállományú Klub részeként a 2015-ben elfogadott alapszabályzata szerint tevékenykedik.

Székhelye: HM. Kulturális és Szabadidő Központ Bp. Stefánia u. 34.

A tagozat jelenleg 80 fővel működik egy 7 fős vezetőség irányításával. Tagságának zöme a Honvéd Folyami Flottilla nyugállományú tiszt és tiszthelyettesei, volt katonái valamint a hadihajózás iránt érdeklődőkből tevődik össze. Rendezvényeinken együttműködünk a Magyar Tengerészek Egyesülete  a Császári és Királyi Dunaflottilla  Hagyományőrző Egyesülete  tagjaival.

A Hhj.tagozat célkitűzései

a/ A bajtársi szellem erősítésével a Flottilla és a hadihajózás történetének feldolgozása, haladó hagyományainak megőrzése, népszerűsítése.

b/ A kapcsolat fenntartása a jogutód szervezet , a Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel

c/ Képviselni a tagság érdekeit az alapszabály szerint.

d/ Tagságunkban erősíteni a hazafiság és bajtársiasság érzését, a hajózás hősei és története iránti tiszteletet.

e/ Tagságunk szociális helyzetének elemzése, a rászorulók segítése és a kegyeleti tevékenység.
Munkánkat éves terv szerint végezzük, figyelembe véve a klub célkitűzéseit, főbb rendezvényeit és tagozatunkat érintő feladatait.

Ha bemutatkozásunk és tájékoztatásunk felkeltette érdeklődését munkánk iránt, várjuk csatlakozását mindazoknak, akik érdeklődnek a hadihajózás és a Flottilla története iránt.
Rendezvényeink /havi összejövetel/ minden hó harmadik hétfő a MH. Müv. Központ

Tagozat vezetősége

Örökös Tiszteletbeli elnökök:

Bozsik Tibor nyá. ezds.

Lévay Gábor nyá. ezds.

Hubert István nyá. ezds.

Elnök:

Hajdu Gábor nyá. ezds.

 Titkár:

Tósoki Károly nyá.alez.

Vezetőségi tagok:

Paár Józsefné honv. ny..

Szente Imre nyá. alez.

Fischlné Kántor Olga nyá. tzls.

Füzesi József t. hdgy.

A MH Nyugdíjas Klub örökös tagjai

Bozsik Tibor nyá. ezds.

Hubert István nyá. ezds

A tagozat örökös tagjai:

Bozsik Tibor nyá. ezds.

Szemlics Antal nyá. ftzls.

Fekete János nyá. alez

Szente Imre nyá. alez

Balogh László nyá.  szds.

Lenty Pál nyá.r.alez

Szecsődi János hhj.szds.

Bertalan Lajos nyá.tzls.

Semsei László ny.alez.

Nótás Ferenc zls.

Radvánszki János nyá.örgy

Gulyás Jenő t. skv

Megbizatások

Kommunikációs mb: Major Péter nyá. hdgy.

Szociális és kegyeleti H.mb: Kállayné Fábián Judit úrhölgy

Közművelődési .mb: Fodor János Hhj. ftörm

MAHART Flottilla Újpest

2012.12.17. Puha Ferenc feltöltése

Nyugdíjas club alakulása a Flottillánál

2018.05.15. Puha Ferenc feltöltése

1 / 16 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén