Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Szerző: hadihajosveteran 1 / 2 oldal

Emlékplakett adományozás

Fónagy  János,  a  Gazdaságfejlesztési  Minisztérium  parlamenti  államtitkára

a közlekedéstudományt  segítő  tevékenységéért emlékplakettet  adott   át  Farkas  Judit  tagtársunknak,  a  Zebegényi  Hajózástörténeti  Múzeum  igazgató-tulajdonosának.

                   

Temetés

Február  15-én  Újpesten,  a  Megyeri úti  temetőben  vettünk  végső  búcsút
Semsei  László  ny.  alezredestől,  tagozatunk  örökös  tagjától  és  korábbi
titkárától.

 

Köszönjük a szolgálatot! Elhunyt Semsei László nyá. alezredes

Tisztelt Tagtársak !
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Semsei László nyá. alezredes, tagozatunk örökös tagja és sok éven át titkára, életének 82. évében elhunyt.
Temetéséről a későbbiekben küldünk értesítést.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

 

MINDEN  KEDVES  TAGTÁRSUNKNAK  SZERETETTELJES,  BÉKÉS

                         KARÁCSONYI  ÜNNEPEKET 

                       ÉS  BOLDOG  ÚJ  ÉVET  KÍVÁN

                              A  TAGOZAT  VEZETÉSE

Évzáró tagozati közgyűlés

  1. november  21-én tagság  több,  mint  70 %-os  részvételével a  Hadikikötőben  tartottuk évzáró  tagozati  közgyűlésünket.

A   napirendi  pontok  a következők  voltak :

    –  Elnöki  beszámoló  a  2022-es  tevékenységről.

    –  a  2023.  évi  tervezés  alapjainak  ismertetése

    –  „A Tagozat  Örökös  Tagja”  elismerés  odaítélése

    –  Elismerések  átadása.

Ezt  követően  jó  hangulatban  elköltött  vacsora  következett,  amelynek elkészítésért  és  lebonyolításáért  ezúton  mondunk  köszönetet  az  abban  résztvevő  katonáknak.

Ugyanígy  köszönetünket  fejezzük  ki  az  Ezred  parancsnokságának,  hogy  lehetővé  tették  számunkra  a  közgyűlés  megtartását  a  Hadikikötő  területén.

MH Rekreációs és Oktatási Intézményeinek működéséről.

A Magyar Honvédség Parancsnokának Helyettese által kiadottak alapján a MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (a továbbiakban: MH RKKK), valamint a Kiképzési- Oktatási és Regeneráló Központok (továbbiakban: KORK-ok) működését 2022. november 21-től 2023. április 15-ig az alábbiak szerint szabályozták. 

 

MH RKKK Folyamatos

  1. KORK (Badacsonylábdi) Rendkívüli üzemszünet
  2. KORK (Csopak) Rendkívüli üzemszünet
  3. KORK (Mályi) Rendkívüli üzemszünet
  4. KORK (Mátraháza)* Rendkívüli üzemszünet
  5. KORK (Buják)* Rendkívüli üzemszünet
  6. KORK (Bánk) Rendkívüli üzemszünet
  7. KORK (Erdőbénye) Folyamatos

 *A 4. és 5. KORK-ban ezen időszak alatt a már benyújtott és leigazolt hétvégi csoportos rendezvények, illetve a szilveszteri programok megszervezését engedélyezték.

A rekreációs és regeneráló pihenés a fent megnevezett időszakban a 7. KORK-ban (Erdőbénye), és az MH RKKK-ban (Balatonakarattya) a szabad férőhelyek esetében biztosított.

A döntés értelmében, a rendkívüli üzemszünet okán, a 2022. november 21-től 2023. április 15-ig terjedő időszakra vonatkozó igények nem teljesülnek.

Erről ( a gondoskodási körbe tartozó igénylőket is) a Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, Rekreációs Alosztálya (Központi üdültetés) fogja az érintetteket közvetlenül tájékoztatni.

Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. Kormányrendelet alapján a rekreációs intézményekben is maximum 18 Celsius fokig fűthetők a szobák és az egyéb helyiségek. A rekreációs intézmények területére hősugárzó, olajradiátor és egyéb melegítésre szolgáló eszköz bevitele és használata nem engedélyezett.

 

 

Hadkiegészítő és Toborzó Központ (Budapest)

Érdekvédelmi részleg

 

Koszorúzás 2022. szeptember 29-én, október 31-én.

2020.szeptember  29-én,   a  Nemzetközi  Tengerészeti  Világnap  alkalmából
a Tengerész  Emlékműnél tartott  koszorúzáson  a  vezetőség  tagjai  képviselték  tagozatunkat.

 

Koszorúzás, MH. Hadikikötő

 

 

 

 

 

 

Mint  eddig  is  minden  évben,  az  idei  Halottak  Napján  is  megemlékeztünk

elhunyt  bajtársainkról,  tagtársainkról.

Ezúttal  a  Hadikikötőben  róttuk  le  kegyeletünket  azok  emléke  előtt,  akik

hajós  temetésben  részesültek  a  Dunán  vagy  a  Tiszán.

HÚSVÉT

BÉKÉS,  SZERETETTELJES  HÚSVÉTI  ÜNNEPEKET  KÍVÁN
         MINDNYÁJATOKNAK     A  TAGOZAT  VEZETÉSE !


Emlékeztető :
Legközelebbi,  alföldi  gulyáspartival  egybekötött,  tagozati  összejövetelünket
április  25-én  (hétfőn)  10 órai  kezdettel  tartjuk  a  Hadikikötőben.
 

TAGOZATI ÖSSZEJÖVETEL

A  Covid-19 járvány  miatti  hosszú  szünet  után  2022. március  21-én   a  Hadikikötőben  rendeztük  meg  ezévi  első  tagozati  összejövetelünket,  amelyen  a  tagság  szép  számmal  vett  részt.

Elnök  úrtól  részletes  tájékoztatást  kaptunk    idei   terveinkről,  amelyek  közül  kiemelkedik   a  május  17-től  22-ig  tartó  kiállítás  a  Honvéd  Kulturális  Központban,  a  LAJTA monitor  szolgálatba  állításának  150.  évfordulóján.

Terveink  szerint  a  tagozati  összejöveteleket  a  lehetőség  szerint  igyekszünk  szabadtéri  helyszíneken  lebonyolítani  (Hadikikötő,  Dunakeszi).

Az   elnöki  beszámolót  követően  Pallós  Emil  tagtársunk  elszavalta  Sajó  Sándor,  „A  veréb”  című  versét.

A  tagság  öntudatos  szellemét  bizonyítja  az  a  tény,  hogy  a  tagdíj  befizetésnél  sorba  kellett  állni,  Olgának  és  Pötyinek  nem  kevés  munkájába  került  a  pénzek  beszedése  és  a  befizetések  regisztrálása.  

Sor  került  két  új  tag  felvételére  is,  reméljük,  mindketten  jól  fogják  magukat  érezni  körünkben.

Az  összejövetel  – amelyet  a  szép  idő  miatt  tetősátorban  tartottunk –  jó  hangulatban  zajlott,  nem  kis  mértékben  a  finom  szendvicseknek  is  köszönhetően,  amelyeket  női  tagtársaink  oly  szorgalmasan  készítettek.  

Kedves  lányok,  köszönet  érte !

Az  éves  tervnek  megfelelően  legközelebbi  – babgulyás  partyval  egybekötött  –  összejövetelünket  szintén  a  Hadikikötőben  tartjuk   április  25-én  10 órakor,  remélhetőleg  ugyanilyen  szép  időben  és  nagy  részvétellel.  

Köszönet  az  Ezred  parancsnokságának,  hogy  helyet  és  lehetőséget  biztosít számunkra  rendezvényeink  megtartására.

Nőnapi üdvözlet

/Hírek, események/

NŐNAP  ALKALMÁBÓL 
SOK  SZERETETTEL  KÖSZÖNTJÜK     
MINDEN  KEDVES  NŐI  TAGTÁRSUNKAT

       A  TAGOZAT  VEZETŐSÉGE

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén