Hadihajós veterán

Navigare necesse est, vivere non est necesse.

 

MINDEN  KEDVES  TAGTÁRSUNKNAK  SZERETETTELJES,  BÉKÉS

                         KARÁCSONYI  ÜNNEPEKET 

                       ÉS  BOLDOG  ÚJ  ÉVET  KÍVÁN

                              A  TAGOZAT  VEZETÉSE

Évzáró tagozati közgyűlés

 1. november  21-én tagság  több,  mint  70 %-os  részvételével a  Hadikikötőben  tartottuk évzáró  tagozati  közgyűlésünket.

A   napirendi  pontok  a következők  voltak :

    –  Elnöki  beszámoló  a  2022-es  tevékenységről.

    –  a  2023.  évi  tervezés  alapjainak  ismertetése

    –  „A Tagozat  Örökös  Tagja”  elismerés  odaítélése

    –  Elismerések  átadása.

Ezt  követően  jó  hangulatban  elköltött  vacsora  következett,  amelynek elkészítésért  és  lebonyolításáért  ezúton  mondunk  köszönetet  az  abban  résztvevő  katonáknak.

Ugyanígy  köszönetünket  fejezzük  ki  az  Ezred  parancsnokságának,  hogy  lehetővé  tették  számunkra  a  közgyűlés  megtartását  a  Hadikikötő  területén.

MH Rekreációs és Oktatási Intézményeinek működéséről.

A Magyar Honvédség Parancsnokának Helyettese által kiadottak alapján a MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (a továbbiakban: MH RKKK), valamint a Kiképzési- Oktatási és Regeneráló Központok (továbbiakban: KORK-ok) működését 2022. november 21-től 2023. április 15-ig az alábbiak szerint szabályozták. 

 

MH RKKK Folyamatos

 1. KORK (Badacsonylábdi) Rendkívüli üzemszünet
 2. KORK (Csopak) Rendkívüli üzemszünet
 3. KORK (Mályi) Rendkívüli üzemszünet
 4. KORK (Mátraháza)* Rendkívüli üzemszünet
 5. KORK (Buják)* Rendkívüli üzemszünet
 6. KORK (Bánk) Rendkívüli üzemszünet
 7. KORK (Erdőbénye) Folyamatos

 *A 4. és 5. KORK-ban ezen időszak alatt a már benyújtott és leigazolt hétvégi csoportos rendezvények, illetve a szilveszteri programok megszervezését engedélyezték.

A rekreációs és regeneráló pihenés a fent megnevezett időszakban a 7. KORK-ban (Erdőbénye), és az MH RKKK-ban (Balatonakarattya) a szabad férőhelyek esetében biztosított.

A döntés értelmében, a rendkívüli üzemszünet okán, a 2022. november 21-től 2023. április 15-ig terjedő időszakra vonatkozó igények nem teljesülnek.

Erről ( a gondoskodási körbe tartozó igénylőket is) a Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, Rekreációs Alosztálya (Központi üdültetés) fogja az érintetteket közvetlenül tájékoztatni.

Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. Kormányrendelet alapján a rekreációs intézményekben is maximum 18 Celsius fokig fűthetők a szobák és az egyéb helyiségek. A rekreációs intézmények területére hősugárzó, olajradiátor és egyéb melegítésre szolgáló eszköz bevitele és használata nem engedélyezett.

 

 

Hadkiegészítő és Toborzó Központ (Budapest)

Érdekvédelmi részleg

 

Koszorúzás 2022. szeptember 29-én, október 31-én.

2020.szeptember  29-én,   a  Nemzetközi  Tengerészeti  Világnap  alkalmából
a Tengerész  Emlékműnél tartott  koszorúzáson  a  vezetőség  tagjai  képviselték  tagozatunkat.

 

Koszorúzás, MH. Hadikikötő

 

 

 

 

 

 

Mint  eddig  is  minden  évben,  az  idei  Halottak  Napján  is  megemlékeztünk

elhunyt  bajtársainkról,  tagtársainkról.

Ezúttal  a  Hadikikötőben  róttuk  le  kegyeletünket  azok  emléke  előtt,  akik

hajós  temetésben  részesültek  a  Dunán  vagy  a  Tiszán.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS  A  LAJTA  MONITOR  SZOLGÁLATBA  ÁLLÍTÁSÁNAK 150  ÉVES  ÉVFORDULÓJÁN

A  Magyar  Honvédség  Budapesti  Nyugállományúak  Klubja  Hadihajós  Tagozatának,

a  MH.  1  Honvéd  Tűzszerész  és  Hadihajós  Ezredének,  valamint  a  TIT  Hajózástörténeti,

Modellező  és  Hagyományőrző  Egyesületének  szervezésében  a  Honvéd  Kulturális  Központ  területén  megrendezésre  került  kiállítás  megnyitóját  2022. május  17-én  10 órakor   tartották  nagyszámú  meghívott  vendég  és  érdeklődő  jelenlétében.

A  kiállítás  megrendezésében  közreműködő  szervezetek  képviselőin  kívül  jelen  voltak  a  Kulturális  Központ  vezető  munkatársai,  hadihajós  katonák  és  a  csepeli  Weiss  Manfréd

középiskola  diákjai. 

A  LAJTA  monitor  két  megmentője  közül  körünkben  üdvözölhettük  a  hajóról  szóló  két  kitűnő  könyv  szerzőjét,  dr Margitay-Becht  András  urat.  Dr Csonkaréti  Károly  egészségi  állapota  miatt  nem  tudott  részt  venni  a  rendezvényen.

A  megnyitó  beszédet  a  TIT  Hajózástörténeti,  Modellező  és  Hagyományőrző  Egyesületének  elnöke  dr Balogh  Tamás  tartotta. Közreműködött  Pallós  Emil  színművész.

A  Café  Galéria  területén  rendelkezésre álló  viszonylag  szűk   területet  a  gazdag  kiállítási  anyag  ellenére  a  szervezők  nagyon  jól  átlátható  módon  rendezték  be.

A  kiállításra  belépőket  a  bejáratnál  egy  eredeti  KuK  hadilobogó,  egy  kitűnő  állapotban  lévő  parancsjelző  készülék  („telegráf”),  1-1  fregatthadnagyi,  illetve  matróz  egyenruhába  öltöztetett  bábú  köszöntötte,  majd   a  hajótípus  névadójáról,  a  USS  MONITOR-ról  és  az  azt  követő   amerikai  folyami  monitorokról  a  Hocza  István  által  3 dimenziós  nyomtatóval  készített   kisméretű  modellek  kerültek  bemutatásra.

Ezután  következtek  a  KuK  Duna  Flottillánál  szolgáló  hajók makettjei  (monitorok,  őrnaszádok),  kiegészítve  a  közelmúlt  és  jelenkor  hadihajóinak  modelljeivel.  Ezek  mindegyike  a  készítők  magas  színvonalú  felkészültségét  és  kézügyességét  dicséri.

A  kiállításon  ezeken  kívül  hajózási  eszközök,  egyenruhák,  monitorokat  ábrázoló  bélyegek  kerültek  bemutatásra,  valamint  két,  méreteikben  is  imponáló  és  félelmetes

törőszarvas  érintőakna.

A  maketteket  bemutató  fallal  szemben  szemléletes  tablókon  lehetett  nyomon  követni  a  monitorok  történetét.

Tömör  és  rövid  összefoglaló  hősünk,  a  LAJTA  monitor  életútjáról :

1872-ben  állt  szolgálatba  (akkor  még  LEITHA néven),   testvérhajójával  a  MAROS  monitorral  együtt,  mint  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  Duna  Flottillájának  elsőként  megépített  monitor  párosa.  Tervezőjük  Josef  von  Romako  volt.

Megépítésük  idején  több  tekintetben  büszkélkedhettek  elsőséggel :

 • Európa  első  folyami  monitorjai  voltak.
 • a  világ  első  olyan folyami  monitorjai,  amelyeken  Coles-rendszerű  lövegtornyot  alkalmaztak.
 • az  osztrák-magyar hadiflotta  első,  tisztán  fémből  készült  páncélosai.
 • az  első,  forgatható  lövegtoronnyal  rendelkező  „toronyhajói”.
 • az első, kizárólag  gőzzel  mozgatott,  vitorlázat  és  kötélzet  nélküli  hadihajói.
 • az  első,  két  hajócsavarral  meghajtott  egységek.
 • az  első,  Bessemer-eljárással  készült  acélból  megépített  hajóegységek.
 • rajtuk alkalmaztak  először  vízöblítéses  WC-t.

A  hajó  háborús  szolgálatának  rövid  összefoglalója :

 • 1878.  júliusában  Bosznia  megszállása  során  esett  át  a  tűzkeresztségen,  testvérhajójával  együtt.
 • 1914.  augusztusában  Szabácsnál  tűzharcot  vívott  az  ellenséges  parti ütegekkel.

Ekkor  halt  hősi  halált  a  LAJTA  fedélzetén  Huj  János  matróz,  aki  a  Monarchia  haditengerészei  közül  elsőként  vesztette  életét  a  nagy  világégésben.

 • 1915. október  6. és 9. között  a  hajó  ott  volt  Belgrád  második  elfoglalásánál,  ahol  társaival  együtt  hatékonyan  támogatta  a  szárazföldi  erők  hadműveleteit.
 • 1916. október  2. és 3. között  megakadályozta  a  románok  átkelését  a  Dunán,  Rjahovónál.
 • 1916. november  23-án  sikeresen  támogatta  a  saját  csapatok  dunai  átkelését  Sistovnál,  jelentős  mértékben  hozzájárulva  ezzel  Bukarest  elfoglalásához.
 • 1918. április  10-én  a már  addig  is  tartalékállományban  lévő   hajót  leszerelték  és  törölték  a  hadiflotta  hajólajstromából.
 • 1919-ben,  a  Tanácsköztársaság  alatt  rövid  ideig  újra  hadrendbe  állították,  Esztergom  és  Komárom  között  részt  vett  a  cseh  intervenciósok  elleni  harcban.
 • 1919.  június  25-én  és  26-án  a  hajó  és  személyzete  is  csatlakozott  a  világ  első  antikommunista felkeléséhez,  amelyet  éppen  erről  a hajótípusról  neveztek  el  „monitor  lázadásnak”.  A  hajó  fedélzetén  vesztette  életét  a  hadiflotta  utolsó  hősi  halottja  csicseri  Csicseri  László  sorhajóhadnagy,  aki  a  Komárom  őrnaszádon  szenvedett  halálos  sebesülést  a  nemzeti  lobogó  védelmében  kialakult  tűzharcban.  Ezáltal  a  hajó  azzal  a  szomorú  nevezetességgel  bír,  hogy  fedélzetén  hunyt  el  hadiflottánk  első  és  utolsó  világháborús  hősi  halottja.
 • 1921-ben  a hajót  antant ellenőrzés  mellett  végleg  leszerelték,  a  csupasz  hajótestet  elárverezték.  Új  tulajdonosa  a  Dunakotró  és  Gőzhajózási  Vállalat  lett,  amely  1928-ban  elevátorhajónak  építette  át.  Így  szolgált  a  második  világháború  végéig,  majd  az  azt  követő  államosítások  során  a  Folyamszabályozó  és  Kavicskotró  Vállalat  (FOKA)  tulajdonába  került,  mint  az  FK-201  számú  elevátor.
 • ekkor  lelkes,  a  hadihajózást  megszállottan  szeretőknek  sikerült  azonosítani  a  hajótestet,  mint  egykori  LAJTA monitort  és  mint ilyet,  védetté  nyilvánítani. 
 • a  vállalat  (és  így  hősünk  is)  a  privatizáció  során  egy  svájci  cég  tulajdonába  ment  át,  ahonnan  a  hajót   az  új  tulajdonos (szintén  hajósember)   nagyvonalú  gesztusa  folytán  térítésmentesen  sikerült  visszaszerezni.
 • széleskörű  összefogás  keretében  2009-től  felújították  és  2010. augusztus  20-án  az  1887-es  állapota  szerint  LAJTA  MONITOR  MÚZEUMHAJÓ  néven  nagyszámú  közönség  előtt  újjáavatták. Azóta  is  látogatható  a  Parlament  épülete  előtti  Duna  parton. Sajnos  az  elmúlt  2  évben  a  covid  járvány  miatt  a  hajó  a  Hadikikötőben  maradt  és  tudomásunk  szerint  ez  ezévben  is  így  lesz,  remélve  azonban,  hogy  rövidesen  újra  a  hadihajózás  iránt  érdeklődők  rendelkezésére  áll  majd.

A  kiállítás  a tapasztalatok  szerint  sikeres  volt,  sok  érdeklődőt  vonzott. Köszönet  a  szervezőknek,  különös  tekintettel  Hocza  István  és  Tóth  Edmond  főtörzsőrmestereknek  a  berendezés  során  tanúsított odaadó  munkájukért, a  megvalósításban  résztvevő  minden  szervezetnek,  tagozati  társainknak  és  nem  utolsó  sorban  néhai  tagtársunknak,  Bicskei  Jánosnak,  aki  fáradhatatlan  és  nagy  szakértelemmel  végzett  munkájával  nagyban  hozzájárult  ahhoz,  hogy  a  LAJTA  monitort,  ezt  a  páratlan  nemzeti  ereklyét  élő  valójában  is  megcsodálhassa  a   hadihajózás  iránt  érdeklődő  közönség.

HÚSVÉT

BÉKÉS,  SZERETETTELJES  HÚSVÉTI  ÜNNEPEKET  KÍVÁN
         MINDNYÁJATOKNAK     A  TAGOZAT  VEZETÉSE !


Emlékeztető :
Legközelebbi,  alföldi  gulyáspartival  egybekötött,  tagozati  összejövetelünket
április  25-én  (hétfőn)  10 órai  kezdettel  tartjuk  a  Hadikikötőben.
 

TAGOZATI ÖSSZEJÖVETEL

A  Covid-19 járvány  miatti  hosszú  szünet  után  2022. március  21-én   a  Hadikikötőben  rendeztük  meg  ezévi  első  tagozati  összejövetelünket,  amelyen  a  tagság  szép  számmal  vett  részt.

Elnök  úrtól  részletes  tájékoztatást  kaptunk    idei   terveinkről,  amelyek  közül  kiemelkedik   a  május  17-től  22-ig  tartó  kiállítás  a  Honvéd  Kulturális  Központban,  a  LAJTA monitor  szolgálatba  állításának  150.  évfordulóján.

Terveink  szerint  a  tagozati  összejöveteleket  a  lehetőség  szerint  igyekszünk  szabadtéri  helyszíneken  lebonyolítani  (Hadikikötő,  Dunakeszi).

Az   elnöki  beszámolót  követően  Pallós  Emil  tagtársunk  elszavalta  Sajó  Sándor,  „A  veréb”  című  versét.

A  tagság  öntudatos  szellemét  bizonyítja  az  a  tény,  hogy  a  tagdíj  befizetésnél  sorba  kellett  állni,  Olgának  és  Pötyinek  nem  kevés  munkájába  került  a  pénzek  beszedése  és  a  befizetések  regisztrálása.  

Sor  került  két  új  tag  felvételére  is,  reméljük,  mindketten  jól  fogják  magukat  érezni  körünkben.

Az  összejövetel  – amelyet  a  szép  idő  miatt  tetősátorban  tartottunk –  jó  hangulatban  zajlott,  nem  kis  mértékben  a  finom  szendvicseknek  is  köszönhetően,  amelyeket  női  tagtársaink  oly  szorgalmasan  készítettek.  

Kedves  lányok,  köszönet  érte !

Az  éves  tervnek  megfelelően  legközelebbi  – babgulyás  partyval  egybekötött  –  összejövetelünket  szintén  a  Hadikikötőben  tartjuk   április  25-én  10 órakor,  remélhetőleg  ugyanilyen  szép  időben  és  nagy  részvétellel.  

Köszönet  az  Ezred  parancsnokságának,  hogy  helyet  és  lehetőséget  biztosít számunkra  rendezvényeink  megtartására.

Nőnapi üdvözlet

/Hírek, események/

NŐNAP  ALKALMÁBÓL 
SOK  SZERETETTEL  KÖSZÖNTJÜK     
MINDEN  KEDVES  NŐI  TAGTÁRSUNKAT

       A  TAGOZAT  VEZETŐSÉGE

Tagozati összejövetel

2 / 22 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén